Embriyoskop

EMBRİYOSKOP (EMBRYOSCOPE)Tüp bebek tedavilerinde laboratuar donanımı başarıda etkili bir faktördür. Ekibin deneyimi yanında kullanılan inkübatör dediğimiz, içerisinde embriyoların transfere kadar muhafaza edildiği özel dolapların kalitesi de önemlidir.İnkübatörler zaman içerisinde teknolojik gelişme göstermiştir, farklı bölmeleri olan inkübatörler artık kullanılmaktadır. Son zamanlarda en yeni teknolojiye sahip inkübatör olan embriyoskop tüp bebek laboratuarlarında yerini almıştır.Embriyoskop, laboratuarda embriyoların içerisine konulduğu, embriyo gelişimini sürekli kaydeden, dahili bir kamera içeren özel bir dolap, inkübatör sistemidir. Embriyoskopta takip yapıldığında embriyoların günlük izlem için embriyolog tarafından dış ortama çıkarılarak mikroskop altında değerlendirilmesine gerek kalmamaktadır.Embriyoskop içerisindeki kamera sürekli olarak embriyonun morfolojisini, dinamik olarak gelişim sürecini, hücre bölünmesini ve hızını kaydetmektedir. Bu sürekli embriyo izleme sistemi transfer edilecek embriyonun seçimi için avantaj sağlamaktadır.Yavaş gelişen veya beklenenden hızlı gelişen embriyoların gebelik oluşturma potansiyeli daha düşük olmaktadır. O nedenle gününe göre uyumlu gelişim ve bölünme gösteren embriyolar seçilerek rahime transfer edildiğinde gebelik oranı da artacaktır.Embriyoskop adı verilen sürekli embriyo izleme sisteminde daha önce başarısız tüp bebek tedavi denemeleri olan hastalarda önemli bilgiler edinilebilir. Embriyo gelişim hızı ve süreci ile nihai embriyo kalitesi hakkında fikir edinilir. Bu bilgiler embriyonun gebelik oluşturma potansiyelini bize gösteren önemli verilerdir. Daha önceki başarısız denemelerde de sebebin embriyo kaynaklı olup olmadığını bize gösterebilir.Klasik inkübatörler kullanıldığında embriyo oluştuktan sonra her gün embriyonun hücre sayısı, morfolojisi ve bölünme durumlarını anlamak ve embriyo kalitesini morfolojik olarak ortaya koyabilmek için embriyo dış ortama çıkarılarak mikroskop altında incelenmektedir.Embriyonun laboratuarda transfer öncesi 2-5 gün takibi esnasında her gün, bazen günde iki kere inkübatörden çıkarılarak mikroskop altında incelenmesi ve embriyo gelişiminin değerlendirilmesi gerekir. Embriyoskop kullanılan laboratuarlarda embriyoyu dış ortama çıkarmaya gerek kalmadan günlük gelişim takip edilebilmektedir.Ayrıca kaçınca saatlerde hücre bölünmesi olduğu ve fragmantasyon başlama zamanlaması da net olarak gözlenebilmekte, yavaş gelişen ve iyi gelişim gösteren embriyolar ayırtedilebilmektedir. Embriyoların takibi esnasında inkübatörden çok fazla çıkarılması arzu edilmez çünkü ısı ve gaz değişimleri embriyo gelişimini olumsuz etkileyebilir. İnkübatörler sıcaklık, oksijen ve karbondioksit gazı ayarları titizlikle takip edilen özel dolaplardır.Embriyoskobun bir avantajı da gebelik olmadığı durumlarda tedavinin embriyonik yönü hakkında bize ayrıntılı bilgi vermesi ve bunu objektif bir şekilde hasta ile paylaşabilmemizi sağlamasıdır. Gebelik olmadığında diğer faktörlerin üzerinde durulması için bizi yönlendirebilir.Embriyoskobun bir diğer avantajı faklı kişilerin embriyoyu değerlendirebilme imkanının olmasıdır. Sadece birkaç kez inceleyerek, tek bir embriyoloğun transfer edilecek embriyoyu belirlemesi yerine sürekli olarak embriyonun gelişiminin izlendiği, tek bir embriyoloğun kanaatine dayanmayan bir sistem olduğu için embriyoskop gebelik şansını artırabilecek bir sistemdir.Gelecekte muhtemelen tüm inkübatörler sürekli izlem sistemine dayanacak ve kişiler arası varyasyon azalarak standardizasyon olacaktır.Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün 
Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print